Erzya: vatks��ems

Erzya verb 'vatks��ems' conjugated