Erzya: suvtn��ems

Erzya verb 'suvtn��ems' conjugated