Erzya: sovavtn��ems

Erzya verb 'sovavtn��ems' conjugated