Erzya: s��iz��ems

Erzya verb 's��iz��ems' conjugated