Erzya: kuvs��ems

Erzya verb 'kuvs��ems' conjugated