Erzya: k��evkst��ems

Erzya verb 'k��evkst��ems' conjugated