Erzya: k��eps��ems

Erzya verb 'k��eps��ems' conjugated