Erzya: ��uvtomoms

Erzya verb '��uvtomoms' conjugated