Erzya: ��uks��ems

Erzya verb '��uks��ems' conjugated