Setu: h������rkutama

Setu verb 'h������rkutama' conjugated