Setu: h��rkutama

Setu verb 'h��rkutama' conjugated