Sumerian: ki tum2

Sumerian verb 'ki tum2' conjugated