Sumerian: ki dar

Sumerian verb 'ki dar' conjugated