Sumerian: ki ��ar

Sumerian verb 'ki ��ar' conjugated