Sumerian: ka du7

Sumerian verb 'ka du7' conjugated