Finnish: vet��yty��

Finnish verb 'vet��yty��' conjugated