Finnish: v��rv��yty��

Finnish verb 'v��rv��yty��' conjugated