Finnish: v������rv������yty������

Finnish verb 'v������rv������yty������' conjugated