Finnish: haihtua

Finnish verb 'haihtua' conjugated