Spanish: palmejar

Spanish verb 'palmejar' conjugated

Bookmark and Share