Spanish: llamar

Spanish verb 'llamar' conjugated

Bookmark and Share