Swedish verb conjugation

Swedish is the national language of Sweden. It is spoken by 9 million native speakers in Sweden and Finland. It's a Germanic language.

Conjugate a Swedish Verb

Fill in the infinitive. Don't use any capital letters!
The flag of Sweden

Links

Sample text with verbs tagged. Click to see the verb conjugated

Ett paradis på jorden är Gotska Sandön, Östersjöns pärla, en av Sveriges skönaste klenoder. Men man måste vara en sund människa för att förstå den. Man måste kunna älska och njuta och arbeta — och vilka högre uppgifter äro givna åt människors barn?

Jag kom i land och begick ön som ett sakrament. Jag har aldrig arbetat så mycket som där och jag började genast, gripen av skönheten, tystnaden, allvaret, glädjen. Det vilda, det oberörda tog mig fången, havet och skogen tillsammans satte först en klump av gråt i min hals, men jag beslöt att bli karl för min hatt och plocka fram mina verktyg, ty här skulle levas, arbetas. Och beväpnad med penslar och pennor dök jag in i paradiset rädd att skada mossorna med mina fötter eller att tanklöst avliva en vildblomma. Tystnaden var mitt första intryck. Den var högtidligare än i en katedral. Här vandrade jag också mellan pelare, men valvet var högre och pelarna rörde sig längst uppe. Och jag fann att tystnaden levde. Den bestod av sus i furukronor och av havets aldrig vilande arbete i stränderna.

Mitt nästa intryck var färg. Det var högsommar med välsignande sol och ön brann i gudomligt välbehag. Den tycktes sträcka sig och smågäspa av njutning. De gula dynerna, den gröna skogen, blommornas underbara rikedom, mossornas skiftande harmonier, himlens blåa ljuvhet och de vita molnen, som drogo för en knappt märkbar sunnan, allt detta gnistrade för mina ögon som om någon gud hållit ett jätteprisma framför dem. Och jag fann att jag icke hade nog många färger i min låda och att jag icke kunde sköta det fåtal jag ägde. Men jag beslöt att göra så gott jag kunde och därmed är väl alltid något vunnet. Med ödmjukt sinne gick jag till verket. Min arbetsdag varade mycket längre än åtta timmar, ty jag är icke organiserad, utan en fri man som ingen fackförening bestämmer över. Och när jag slutat måla och teckna för dagen, började jag skriva till dess jag icke orkade mera. ty jag avlyssnade fyrmästaren, som bestod av tradition, saga, historia. Det var underbara dagar, var och en värd att på klassiskt vis utmärkas med en vit sten — albo lapillo. På denna ö har den nordiske Pan sin sista fristad. Jag har sett honom dåsa bland idegranar och tankspridd treva efter fjolårsnötter under hasselbuskarna. Jag har sett honom följa örnarnas flykt med kisande ögon och plocka bort barr ur den gula bröstraggen, sett honom polera de svarta hornen mot ekarnas bark, hört honom bräka som en bock av brånad och sett glansdagrarna på hans ebenholtsfärgade klövar, när han full av lättjefull lystnad sträckte dem mot himlen från sin röda bädd av smultronstånd, som han avbetade med blixtrande tänder och purpurfärgad tunga.

I Sandöns furor bo de mystiska hamadryaderna, vilkas öden bero av det träd, där var och en tagit sitt hemvist. Dryaderna äro lyckligare. De äro icke oupplösligt förbundna med sina träd. Vi erinra oss att Eurydike, Orpheus’ gemål, var en dryad. Men hamadryaderna icke lämna sina träd, även om Homeros försäkrar att de stundom flydde för att offra åt Afrodite i Satyrernas grottor. Å nej — Sandöns hamadryader bo kvar i sina ekar och furor och bestraffa allvarligt var och en som med grova och helgerånande händer rör vid deras bostäder. Det går förbannelse ut över den som skadar något på Gotska Sandön. Det har visat sig att man förlorar på att störa en hamadryad. Varje yxhugg, varje sågsnitt i ett paradis är ett brott mot de heliga andar som befolka träden i dess fridlysta lundar.

Men Pan är en vig klättrare och hamadryaderna kunna icke fly ur träden. Det finns mittpå ön ett snår, en lund med kraftigt gräs och starka och fagra blommor. Den är omgiven av jättefuror. Jag kom dit tyst och smygande, ty jag ville icke störa. Men i paniska lundar kan man icke nog ljudlöst. Solen brände och jag hade gjort en stor lov för att icke komma i närheten av kungsörnens bo. Jag badade i svett, ty min packning bestod av en dags proviant, målargrejor, vatten för akvarellmålning och drickning, stol och paraply — och plötsligt stod jag i denna lund. Två harar sprungo upp och en kull morkullor lyfte, fem stycken. Det luktade av kåda och en, blommorna doftade som vansinniga och jag kom att tänka på en tämligen knagglig vers av en senlatinsk poet:

Hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape!

Med vidgade näsborrar anade jag hircus bland de andra dofterna. Pan hade nyss varit där och på snabba klövar försvunnit samtidigt med hararna och morkullorna.

Ännu kände jag icke Ön. Jag gick efter kompass och sol. Men trots så goda vägvisare kan man begå många kursfel i en urskog. Det blev natt innan jag kom hem den gången jag minnes just nu.

SKRIFTER AV ALBERT ENGSTRÖM GOTSKA SANDÖN AV ALBERT ENGSTRÖM

Did you like the text? Read the entire text here.

Where is Swedish Spoken?

Swedish is spoken in in Sweden and Finland; in Finland Swedish is the second official language.

Map that shows the Swedish speaking areas in Europe.

Swedish in Finland

Swedish is spoken on the coastal areas in Finland. The regional variation of the language is big, as is the case in Sweden too. The main variations are shown in different colors on the map.

The following links point to some of the Swedish language variants in Finland: