volapk: vat��k��n

volapk verb 'vat��k��n' conjugated