volapk: monit��n

volapk verb 'monit��n' conjugated