volapk: leblim��n

volapk verb 'leblim��n' conjugated