volapk: kap��l��n

volapk verb 'kap��l��n' conjugated