volapk: kanit��n

volapk verb 'kanit��n' conjugated