volapk: k��dut��n

volapk verb 'k��dut��n' conjugated