volapk: dalog��n

volapk verb 'dalog��n' conjugated