volapk: daduk��n

volapk verb 'daduk��n' conjugated