Galician: ser

Galician verb 'ser' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitivo: ser
Participio: sido
Xerundio: sendo

Indicativo

Presente

euson
ties
elé
nóssomos
vóssodes
elesson

Imperfecto

euera
tieras
elera
nóseramos
vóserades
eleseran

Futuro

euserei
tiserás
elserá
nósseremos
vósseredes
elesserán

Pretérito perfecto

eufun
tifuche
elfoi
nósfomos
vósfostes
elesforon

Pretérito pluscuamperfecto

eufora
tiforas
elfora
nósforamos
vósforades
elesforan

Subxuntivo

Presente (subxuntivo I)

eusexa
tisexas
elsexa
nóssexamos
vóssexades
elessexan

Imperfecto (subxuntivo II)

eufose
tifoses
elfose
nósfosemos
vósfosedes
elesfosen

Futuro

eufor
tifores
elfor
nósformos
vósfordes
elesforen

Condicional

Futuro hipotético

eusería
tiserías
elsería
nósseriamos
vósseriades
elesserían

Imperativo

ti
elsexa
nóssexamos
vóssede
elessexan

Infinitivo Conxugado

ser
seres
ser
sermos
serdes
seren

Verbs conjugated like ser

ser, sobreser,

Translations

Galician verb "ser"

Exist

  • English: be.

1 translations found.

Additional Information

v. cop. 1. Existir, ser realidade. Ser ou non ser, velaí a cuestión. 2. Ter lugar un feito. A voda foi o domingo. // v.i. 3. Seguido da preposición de pode significar: formar parte de, pertencer a, ser propio de. Esta casa é de meu curmán. // Non vaia s. que. Expresión que indica que algo se fai con coidado polo que poida pasar. / Ou sexa. Expresión que indica que o que vén despois é unha aclaración do que se dixo antes. / S. + a + infinitivo. Construcción que indica que a acción expresada polo infinitivo se realiza frecuentemente. OBS. v. irreg. Conxugación.: Indic.: pres. son, es, é, somos, sodes, son; imperf. era, eras, ...; perf. fun, fuches, foi, fomos, fostes, foron; plusc. fora, foras, ...; fut. serei, serás, ...; fut. pret. sería, serías, ...; Subx.: pres. sexa, sexas, ...; imperf. fose, foses, ...; fut. for, fores, ...; Imperat. se, sede; Inf. conx. ser, seres, ...; Xer. sendo; Part. sido.