Sanskrit: सिध्

Sanskrit verb 'सिध्' conjugated

Bookmark and Share