Sanskrit: वीज्

Sanskrit verb 'वीज्' conjugated

Bookmark and Share