Sanskrit: मृद्

Sanskrit verb 'मृद्' conjugated

Bookmark and Share