Sanskrit: मृ

Sanskrit verb 'मृ' conjugated

Bookmark and Share