Sanskrit: गृध्

Sanskrit verb 'गृध्' conjugated

Bookmark and Share