Sanskrit: कॢप्

Sanskrit verb 'कॢप्' conjugated

Bookmark and Share