Spanish-hi: ir

Spanish-hi verb 'ir' conjugated

Bookmark and Share