Swedish, all forms: tillkomma

Swedish, all forms verb 'tillkomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: tillkomma
Supine: tillkommit
Gerund: tillkommande

Indicative

Present

jagtillkommer
dutillkommer
han;hontillkommer
vitillkommer
nitillkommer
detillkommer

Perfect

jaghar tillkommit
duhar tillkommit
han;honhar tillkommit
vihar tillkommit
nihar tillkommit
dehar tillkommit

Past

jagtillkom
dutillkom
han;hontillkom
vitillkom
nitillkom
detillkom

Pluperfect

jaghade tillkommit
duhade tillkommit
han;honhade tillkommit
vihade tillkommit
nihade tillkommit
dehade tillkommit

Future

jagskall tillkomma
duskall tillkomma
han;honskall tillkomma
viskall tillkomma
niskall tillkomma
deskall tillkomma

Future perfect

jagskall ha tillkommit
duskall ha tillkommit
han;honskall ha tillkommit
viskall ha tillkommit
niskall ha tillkommit
deskall ha tillkommit

Conjunctive

Present

jagmå tillkomma
dumå tillkomma
han;honmå tillkomma
vimå tillkomma
nimå tillkomma
demå tillkomma

Present

jagmå ha tillkommit
dumå ha tillkommit
han;honmå ha tillkommit
vimå ha tillkommit
nimå ha tillkommit
demå ha tillkommit

Past

jagskulle tillkomma
duskulle tillkomma
han;honskulle tillkomma
viskulle tillkomma
niskulle tillkomma
deskulle tillkomma

Pluperfect

jagskulle ha tillkommit
duskulle ha tillkommit
han;honskulle ha tillkommit
viskulle ha tillkommit
niskulle ha tillkommit
deskulle ha tillkommit

Conditional

Present

jagskulle tillkomma
duskulle tillkomma
han;honskulle tillkomma
viskulle tillkomma
niskulle tillkomma
deskulle tillkomma

Perfect

jagskulle ha tillkommit
duskulle ha tillkommit
han;honskulle ha tillkommit
viskulle ha tillkommit
niskulle ha tillkommit
deskulle ha tillkommit

Imperative

dutillkom
viLåt oss tillkomma
nitillkom