Swedish, all forms: stryka

Swedish, all forms verb 'stryka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: stryka
Supine: strukit
Gerund: strykande

Indicative

Present

jagstryker
dustryker
han;honstryker
vistryker
nistryker
destryker

Perfect

jaghar strukit
duhar strukit
han;honhar strukit
vihar strukit
nihar strukit
dehar strukit

Past

jagströk
duströk
han;honströk
viströk
niströk
deströk

Pluperfect

jaghade strukit
duhade strukit
han;honhade strukit
vihade strukit
nihade strukit
dehade strukit

Future

jagskall stryka
duskall stryka
han;honskall stryka
viskall stryka
niskall stryka
deskall stryka

Future perfect

jagskall ha strukit
duskall ha strukit
han;honskall ha strukit
viskall ha strukit
niskall ha strukit
deskall ha strukit

Conjunctive

Present

jagmå stryka
dumå stryka
han;honmå stryka
vimå stryka
nimå stryka
demå stryka

Present

jagmå ha strukit
dumå ha strukit
han;honmå ha strukit
vimå ha strukit
nimå ha strukit
demå ha strukit

Past

jagskulle stryka
duskulle stryka
han;honskulle stryka
viskulle stryka
niskulle stryka
deskulle stryka

Pluperfect

jagskulle ha strukit
duskulle ha strukit
han;honskulle ha strukit
viskulle ha strukit
niskulle ha strukit
deskulle ha strukit

Conditional

Present

jagskulle stryka
duskulle stryka
han;honskulle stryka
viskulle stryka
niskulle stryka
deskulle stryka

Perfect

jagskulle ha strukit
duskulle ha strukit
han;honskulle ha strukit
viskulle ha strukit
niskulle ha strukit
deskulle ha strukit

Imperative

dustryk
viLåt oss stryka
nistryk

Translations

Swedish verb "stryka"

Cross out

To delete

To move one's hand or an object over the surface of

To pass an iron over clothing

5 translations found.

Etymology

Additional Information

stryka

STRYKA stry³ka², v. -er, strök strø⁴k (ströko strø³ω²), strukit strω³kit², struken strω³ken²; förr äv. strykte, strykt, strykt. – pr. sg. l. sg./pl. pass. -es SkeppsgR 1543 (: struckes öffuer) osv.: -s Brev CAEHRENSVÄRD 1: 42 (1781: stryks öfver) osv. – ipf. -te RP 7: 433 (1639), SkissÖkn. ORRE 204 (1922). – ipf. sg. strock OxBr. 5: 375 (1625: uthstrock); struk Måne DRYSELIUS 30 (1694: struk ut); ströck SkeppsgR 1545 (: ströcks), UUKonsP 20: 136 (1691: ströck .. af sig); strögkes, pass. SkeppsgR 1547; strök SalOrdspr. 7: 13 (öv. 1536) osv. – ipf. pl. strucku SkeppsgR 1543; struke G1 SVART 81 (1561: struke .. till sigh), VDR 1665, s. 149 (: vppstruke); struko 3SthmTh. 12: 79 (1620: struko tillsamman), Brev RYDBERG 2: 12 (1858); ströke UUKonsP 7: 165 (1665: ströke tillsammans), CVASTRANDBERG 3: 102 (1868: nederströke); ströko SvForns. 2: 98, Hist. WERWING 2: 82 (1690: ströko omkring), ÖSTERGREN (1948). – sup. strijkt CansAcAboP 1: 240 (1647: strijkt sigh opå); stroket 3Post. LPETRI 32 a (1555); strucket G1R 29: 375 (1560: struckett .. igenom), VDAkt. 1699, nr 151 (: afstrucket); struket Hes. 13: 12 (Bib. 1541), Hertha BREMER 163 (1856: struket under); strukit 3Mos. 14: 43 (Bib. 1541: bestrukit) osv.; stryckt RP7: 311 (1638); strykit SvLitTidn. 1821, sp. 328, Vasabl. 9/10 1979, s. 1 (: strykits på). – p. pf. stroken VarRerV 45 (1538), LReg. 35 (1602); strucken PrivSvStäd. 3: 287 (1575), RÅLAMB 13: 110 (1690); struckin SkeppsgR 1544, s. 22 a (: struckit öfwer, n.), SthmStadsord. 1: 91 (1642); struke, n. sg. ConsEcel- AboP 406 (1660); struken Jes. 48: 19 (Bib. 1541: vthstruket, n.) osv.; strukin 3Mos. 14: 48 (Bib. 1541: bestrukit, n.), WESTE (1807); stryckt UUKonsP 10: 60 (1673); stryken SvSpr. SCHILLER 112 (1855); strykt RegHorol. 20 (1745: bestrykt), Buck FjärrL OLZON 172 (1937: strykta, pl.); stråken Weise 18 (1697: påstråkne, pl.)) vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), -ERI (se avledn.), -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.), -ER (sed. o.); jfr STRYK sbst.¹, ( strick-i ssgr 1556 (: Strick Jern)– 1691 (: Strick-Winkeln, sg. best.). strijck- 1675 (: landstrijckare). strijk- 1610–1691 (: Strijk-Winkelen, sg. best.). strik- 1593 (: landstrikere)– 1673 (: Strikmått). strych- 1594 (:landzstrychende, vbalsbst.)– 1648 (: strycha öfuer). stryck- (-ÿ-) 1526 (: hwdhstryckning)– 1929 (: Strycklod). stryk- (-yy-, -ÿ(ÿ)-) 1525 osv. -a 1525 osv. -ia 1574 (: vpsfrykia)– 1688 (: Strykiejern))
[fsv. stryka; jfr fd. strykæ, stryge (d. stryge), nor. stryke, fvn. strjúka (nor. dial. strjuka); till den utvidgning av roten i STARRA, som äv. föreligger i fslav. stru'zati, skava, lett. strugains, randig, gr. στϱεύγομαι, förlorar krafterna; jfr äv. mlt., mnl. strīhen, flit. strīhhan osv. (se STREICHGARN, STREJK), till en annan utvidgning av roten i STARRA; jfr äv. fvn. strìkja, strìkva. avledn. av strjúka (se ovan): formerna med -i(j)- åtm. delvis av mlt. strīken; ordet är i många bet. oversättningslån av l. i varje fall (starkt) påverkat av mlt. strīken l. nl. strijken l. (i sht) t. streichen. Jfr STRUKA, -STRYK, STRYKA, sbst., -STRYVA, STRÄK, sbst.², STRÅKA, sbst.²]
Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB