Swedish: sticka

Swedish verb 'sticka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sticka
Supine: stuckit; stickat
Gerund: stickande

Indicative

Present

jag stickar; sticker
du  stickar; sticker
han stickar; sticker
vi  stickar; sticker
ni  stickar; sticker
de  stickar; sticker

Perfect

jag har stuckit; stickat
du  har stuckit; stickat
han har stuckit; stickat
vi  har stuckit; stickat
ni  har stuckit; stickat
de  har stuckit; stickat

Past

jag stickade; stack
du  stickade; stack
han stickade; stack
vi  stickade; stack
ni  stickade; stack
de  stickade; stack

Pluperfect

jag hade stuckit; stickat
du  hade stuckit; stickat
han hade stuckit; stickat
vi  hade stuckit; stickat
ni  hade stuckit; stickat
de  hade stuckit; stickat

Future

jag skall sticka
du  skall sticka
han skall sticka
vi  skall sticka
ni  skall sticka
de  skall sticka

Future perfect

jag skall ha stuckit; stickat
du  skall ha stuckit; stickat
han skall ha stuckit; stickat
vi  skall ha stuckit; stickat
ni  skall ha stuckit; stickat
de  skall ha stuckit; stickat

Conjunctive

Present

jag må sticka
du  må sticka
han må sticka
vi  må sticka
ni  må sticka
de  må sticka

Present

jag må ha stuckit; stickat
du  må ha stuckit; stickat
han må ha stuckit; stickat
vi  må ha stuckit; stickat
ni  må ha stuckit; stickat
de  må ha stuckit; stickat

Past

jag skulle sticka
du  skulle sticka
han skulle sticka
vi  skulle sticka
ni  skulle sticka
de  skulle sticka

PluperfectConditional

Present

jag skulle sticka
du  skulle sticka
han skulle sticka
vi  skulle sticka
ni  skulle sticka
de  skulle sticka

Perfect

jag skulle ha stuckit; stickat
du  skulle ha stuckit; stickat
han skulle ha stuckit; stickat
vi  skulle ha stuckit; stickat
ni  skulle ha stuckit; stickat
de  skulle ha stuckit; stickat

Imperative


du  stick

vi  Låt oss sticka
ni  stick

Etymology

Translations

Swedish verb "sticka"

To make fabric from thread or yarn

1 translations found.

sticka

STICKA stik³a², v.¹ -er stik⁴er (pass. -es ³² l. sticks stik⁴s), stack stak⁴ (stucklo stuk³ω²), stuckit stuk³it², stucken stuk³en²; l. STICKAS stik³as², v. dep. (se III), -es l. sticks, stacks, stuckos, stuckits. Anm. Det är (i sht i ä. språkprov) ofta omöjligt att avgöra om ipf. sg. stack är att hänföra hit l. till STINGA v., (se äv. anm. sp. 11839). Alla osäkra fall har förts hit. (pr. sg. akt. stickar Comenius SCHRODERUS 771 (1639: vthstickar), Cellarius 175 (1729); sticker Joh. 20: 25 (NT 1526) osv. – pr. sg. pass. o. dep. stickas ÖfversHortVännGbgFörh. 1887, s. 70 (: afstickas), SvFlBok WRANGEL 226 (1898: påstickas); stickes PERICI Musæus 1: 133 b (1582) osv.; sticks Skr. LINNÉ 5: 178 (1732: neder) osv. – ipf. sg. akt. stack (-ach, -ak) JönkTb. 112 (1525) osv.; steckte Curtius SYLVIUS 103 (1682).– ipf. sg. pass. o. dep. stacks (-aks, -ax) VinkällRSthm 1581 (: affstackz) osv.; stichtes KrijgH WIDEKINDI 208 (1671: instichtes). – ipf. pl. akt. stickade Klag. TEITT 212 (1555: stickade .. ifrå); stucke G1 SVART 41 (1561: stucke tilhope), KKD 12: 317 (1705: stucke uth); stucko Es. BALCK 172 (1603) osv.; stuko OSPT 1687, nr 44, s. 5 (: upstuko). – ipf. pl. pass. o. dep. stuckos C12 NORDBERG 1: 865 (1740: stuckos af) osv. – sup. stickiet RA II. 2: 23 (1617: stickiet sigh in); stickit KultInt. HALL 101 (i handl. fr. 1641: stickit sigh in); sticht BL 11: 82 (i handl. fr. 1690: utsticht); stickt Minn. ROLAND 18 (c. 1748: förstickt sig); stuchit Vadst- ÄTb. 121 (1587); stucket (stuche, -kk-, -edt, -ett) Vin- källRSthm 1581 (: affstuckett), Värmel. FERNOW 248 (1773); stuckit (-kk-, -idt, -itt) UpplDomb. 8: 140 (1586) osv.; stukit (-et) VadstÄTb. 404 (1608), HFinlÖ 429 (1730: stukit .. ner); stycket SUFinlH 2: 352 (1607: förstycket sig); ståket Dagb. LAGERBERG 57 (1711: utståket). – p. pf. stickad (stik-, -at(t), -ed) VRP 1659, s. 1184 (: utstickatt, r. l. f. sg.), BoupptSthm 1674, s. 193 b (: opstikadhe, pl.); sticken (1784: solsticken); stijckken 3SthmTb. 13: 490 (1623); stucken (-in) AAANGERMANNUS FörsprKyrkiost. C 4 b (1587: instucket, n. sg.) osv.; stuckit (-itt), n. sg. 2SthmTb. 7: 366 (1587: vthstuckitt), Brev BERZELIUS 13: 30 (1823); stukin Bref EKEBLAD 1: 231 (1653: ihiälstu- kin); stukna (-e), pl. Sign. MESSENIUS 25 (1612), VDAkt. 1781, nr 642 (: instukne)). vbalsbst. -ANDE, -ERI (se av- ledn.), -NING; -ARE (se STICKARE, sbst.¹). (steck- 1560– 1841 (: steckbetlar). stek- i ssg 1789 (: Stekhål). stich- 1641 (: afsticha, inf) – 1690 (: utsticht, sup.). stick(-kk-) 1526 osv. stiich- 1578. stijck- 1559 (: Stijcke suer) – c. 1695 (: Stijck-Lijna). stik- 1526c. 1850 (: stikstygn). stÿck- c. 1600. stäck- i ssgr 1543 (: stäckturkossz; rättat efter hskr.), 1676 (: Stockholet, felaktigt fvr Stäckholet) – 1881 (: stäckholz). stäk- c. 1555 (: vpstäkere)– 1749. stäkä- i ssg 1576 (: stäkä iern). -a 1541 osv. -as, dep. 1582 (: stickes, pr. sg.) osv. -ia 1621 (: vthstickia)– 1685. -ias, dep. c. 1580–1639)
[liksom dan. o. nor. stikke nybildning till STINGA, utgående från ipf. (o. imper.) sg. med assimi- lation nkkk; delvis i bet. I 9–11, 13–17 dock av (m) lt. l. (mh) t. stikken, sticken, sticka (i bet. I 9), fästa, brodera o. d. (se STICKA, v.²), o. av (m)lt. l. (mh)t. stekken (av fht. stecchan), av ett germ. stakjan. kausativum till det starka v. som föreligger i fsax. stekan, mlt. steken, fht. stehhan, (mh)t. stechen, rotbesläktat med STAKE, l. möjl. urspr. av ett germ. starkt v. stikan (jfr STICKA sbst.¹,), med anslutning till ombildningen av STINGA; formerna med -e- o. -ä- direkt lån från västgerm. spr. (se ovan). – Jfr ETIKETT, STECKPALM, STEKBUTTEL, STEKEPENNING, STEKJÄRN, sbst.², STICK, sbst.¹, STICKA, sbst.¹, STICKA, v.²-⁴, STICKAMETZ, STICKANDE, -STICKEL, STICKEN, STICKERA, STICKFLUSS, STICKLA, v.², STICKLING, sbst.³-⁴, STICKS, sbst.¹, STUCKENHET]
Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB