Swedish, all forms: sticka

Swedish, all forms verb 'sticka' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: sticka
Supine: stuckit; stickat
Gerund: stickande

Indicative

Present

jagstickar; sticker
dustickar; sticker
han;honstickar; sticker
vistickar; sticker
nistickar; sticker
destickar; sticker

Perfect

jaghar stuckit; stickat
duhar stuckit; stickat
han;honhar stuckit; stickat
vihar stuckit; stickat
nihar stuckit; stickat
dehar stuckit; stickat

Past

jagstickade; stack
dustickade; stack
han;honstickade; stack
vistickade; stack
nistickade; stack
destickade; stack

Pluperfect

jaghade stuckit; stickat
duhade stuckit; stickat
han;honhade stuckit; stickat
vihade stuckit; stickat
nihade stuckit; stickat
dehade stuckit; stickat

Future

jagskall sticka
duskall sticka
han;honskall sticka
viskall sticka
niskall sticka
deskall sticka

Future perfect

jagskall ha stuckit; stickat
duskall ha stuckit; stickat
han;honskall ha stuckit; stickat
viskall ha stuckit; stickat
niskall ha stuckit; stickat
deskall ha stuckit; stickat

Conjunctive

Present

jagmå sticka
dumå sticka
han;honmå sticka
vimå sticka
nimå sticka
demå sticka

Present

jagmå ha stuckit; stickat
dumå ha stuckit; stickat
han;honmå ha stuckit; stickat
vimå ha stuckit; stickat
nimå ha stuckit; stickat
demå ha stuckit; stickat

Past

jagskulle sticka
duskulle sticka
han;honskulle sticka
viskulle sticka
niskulle sticka
deskulle sticka

Pluperfect

jagskulle ha stuckit; stickat
duskulle ha stuckit; stickat
han;honskulle ha stuckit; stickat
viskulle ha stuckit; stickat
niskulle ha stuckit; stickat
deskulle ha stuckit; stickat

Conditional

Present

jagskulle sticka
duskulle sticka
han;honskulle sticka
viskulle sticka
niskulle sticka
deskulle sticka

Perfect

jagskulle ha stuckit; stickat
duskulle ha stuckit; stickat
han;honskulle ha stuckit; stickat
viskulle ha stuckit; stickat
niskulle ha stuckit; stickat
deskulle ha stuckit; stickat

Imperative

dustick
viLåt oss sticka
nistick

Translations

Swedish verb "sticka"

To make fabric from thread or yarn

1 translations found.

Etymology

Additional Information

sticka

STICKA stik³a², v.¹ -er stik⁴er (pass. -es ³² l. sticks stik⁴s), stack stak⁴ (stucklo stuk³ω²), stuckit stuk³it², stucken stuk³en²; l. STICKAS stik³as², v. dep. (se III), -es l. sticks, stacks, stuckos, stuckits. Anm. Det är (i sht i ä. språkprov) ofta omöjligt att avgöra om ipf. sg. stack är att hänföra hit l. till STINGA v., (se äv. anm. sp. 11839). Alla osäkra fall har förts hit. (pr. sg. akt. stickar Comenius SCHRODERUS 771 (1639: vthstickar), Cellarius 175 (1729); sticker Joh. 20: 25 (NT 1526) osv. – pr. sg. pass. o. dep. stickas ÖfversHortVännGbgFörh. 1887, s. 70 (: afstickas), SvFlBok WRANGEL 226 (1898: påstickas); stickes PERICI Musæus 1: 133 b (1582) osv.; sticks Skr. LINNÉ 5: 178 (1732: neder) osv. – ipf. sg. akt. stack (-ach, -ak) JönkTb. 112 (1525) osv.; steckte Curtius SYLVIUS 103 (1682).– ipf. sg. pass. o. dep. stacks (-aks, -ax) VinkällRSthm 1581 (: affstackz) osv.; stichtes KrijgH WIDEKINDI 208 (1671: instichtes). – ipf. pl. akt. stickade Klag. TEITT 212 (1555: stickade .. ifrå); stucke G1 SVART 41 (1561: stucke tilhope), KKD 12: 317 (1705: stucke uth); stucko Es. BALCK 172 (1603) osv.; stuko OSPT 1687, nr 44, s. 5 (: upstuko). – ipf. pl. pass. o. dep. stuckos C12 NORDBERG 1: 865 (1740: stuckos af) osv. – sup. stickiet RA II. 2: 23 (1617: stickiet sigh in); stickit KultInt. HALL 101 (i handl. fr. 1641: stickit sigh in); sticht BL 11: 82 (i handl. fr. 1690: utsticht); stickt Minn. ROLAND 18 (c. 1748: förstickt sig); stuchit Vadst- ÄTb. 121 (1587); stucket (stuche, -kk-, -edt, -ett) Vin- källRSthm 1581 (: affstuckett), Värmel. FERNOW 248 (1773); stuckit (-kk-, -idt, -itt) UpplDomb. 8: 140 (1586) osv.; stukit (-et) VadstÄTb. 404 (1608), HFinlÖ 429 (1730: stukit .. ner); stycket SUFinlH 2: 352 (1607: förstycket sig); ståket Dagb. LAGERBERG 57 (1711: utståket). – p. pf. stickad (stik-, -at(t), -ed) VRP 1659, s. 1184 (: utstickatt, r. l. f. sg.), BoupptSthm 1674, s. 193 b (: opstikadhe, pl.); sticken (1784: solsticken); stijckken 3SthmTb. 13: 490 (1623); stucken (-in) AAANGERMANNUS FörsprKyrkiost. C 4 b (1587: instucket, n. sg.) osv.; stuckit (-itt), n. sg. 2SthmTb. 7: 366 (1587: vthstuckitt), Brev BERZELIUS 13: 30 (1823); stukin Bref EKEBLAD 1: 231 (1653: ihiälstu- kin); stukna (-e), pl. Sign. MESSENIUS 25 (1612), VDAkt. 1781, nr 642 (: instukne)). vbalsbst. -ANDE, -ERI (se av- ledn.), -NING; -ARE (se STICKARE, sbst.¹). (steck- 1560– 1841 (: steckbetlar). stek- i ssg 1789 (: Stekhål). stich- 1641 (: afsticha, inf) – 1690 (: utsticht, sup.). stick(-kk-) 1526 osv. stiich- 1578. stijck- 1559 (: Stijcke suer) – c. 1695 (: Stijck-Lijna). stik- 1526c. 1850 (: stikstygn). stÿck- c. 1600. stäck- i ssgr 1543 (: stäckturkossz; rättat efter hskr.), 1676 (: Stockholet, felaktigt fvr Stäckholet) – 1881 (: stäckholz). stäk- c. 1555 (: vpstäkere)– 1749. stäkä- i ssg 1576 (: stäkä iern). -a 1541 osv. -as, dep. 1582 (: stickes, pr. sg.) osv. -ia 1621 (: vthstickia)– 1685. -ias, dep. c. 1580–1639)
[liksom dan. o. nor. stikke nybildning till STINGA, utgående från ipf. (o. imper.) sg. med assimi- lation nkkk; delvis i bet. I 9–11, 13–17 dock av (m) lt. l. (mh) t. stikken, sticken, sticka (i bet. I 9), fästa, brodera o. d. (se STICKA, v.²), o. av (m)lt. l. (mh)t. stekken (av fht. stecchan), av ett germ. stakjan. kausativum till det starka v. som föreligger i fsax. stekan, mlt. steken, fht. stehhan, (mh)t. stechen, rotbesläktat med STAKE, l. möjl. urspr. av ett germ. starkt v. stikan (jfr STICKA sbst.¹,), med anslutning till ombildningen av STINGA; formerna med -e- o. -ä- direkt lån från västgerm. spr. (se ovan). – Jfr ETIKETT, STECKPALM, STEKBUTTEL, STEKEPENNING, STEKJÄRN, sbst.², STICK, sbst.¹, STICKA, sbst.¹, STICKA, v.²-⁴, STICKAMETZ, STICKANDE, -STICKEL, STICKEN, STICKERA, STICKFLUSS, STICKLA, v.², STICKLING, sbst.³-⁴, STICKS, sbst.¹, STUCKENHET]
Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB