Swedish, all forms: omkomma

Swedish, all forms verb 'omkomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omkomma
Supine: omkommit
Gerund: omkommande

Indicative

Present

jagomkommer
duomkommer
han;honomkommer
viomkommer
niomkommer
deomkommer

Perfect

jaghar omkommit
duhar omkommit
han;honhar omkommit
vihar omkommit
nihar omkommit
dehar omkommit

Past

jagomkom
duomkom
han;honomkom
viomkom
niomkom
deomkom

Pluperfect

jaghade omkommit
duhade omkommit
han;honhade omkommit
vihade omkommit
nihade omkommit
dehade omkommit

Future

jagskall omkomma
duskall omkomma
han;honskall omkomma
viskall omkomma
niskall omkomma
deskall omkomma

Future perfect

jagskall ha omkommit
duskall ha omkommit
han;honskall ha omkommit
viskall ha omkommit
niskall ha omkommit
deskall ha omkommit

Conjunctive

Present

jagmå omkomma
dumå omkomma
han;honmå omkomma
vimå omkomma
nimå omkomma
demå omkomma

Present

jagmå ha omkommit
dumå ha omkommit
han;honmå ha omkommit
vimå ha omkommit
nimå ha omkommit
demå ha omkommit

Past

jagskulle omkomma
duskulle omkomma
han;honskulle omkomma
viskulle omkomma
niskulle omkomma
deskulle omkomma

Pluperfect

jagskulle ha omkommit
duskulle ha omkommit
han;honskulle ha omkommit
viskulle ha omkommit
niskulle ha omkommit
deskulle ha omkommit

Conditional

Present

jagskulle omkomma
duskulle omkomma
han;honskulle omkomma
viskulle omkomma
niskulle omkomma
deskulle omkomma

Perfect

jagskulle ha omkommit
duskulle ha omkommit
han;honskulle ha omkommit
viskulle ha omkommit
niskulle ha omkommit
deskulle ha omkommit

Imperative

duomkom
viLåt oss omkomma
niomkom

Etymology

Additional Information

omkomma
dö genom olyckshändelse, förolyckas
[A omkommer]

Engelsk översättning
be killed, die


omkomma

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

förlora livet gm olyckshändelse el.d., förgås
  • åm‑n (:en skral häst) åmkåmbär, so ha:r‑n int so ståor skada (Dragsfjärd)
  • mänʼ tom ä dö:da, två: ommkomm i vattnä, ęnn i Östärbottän o ęnn i Stokkhoḷms strö:m (Kumlinge)
om sak: gå förlorad, komma bort
  • vi hadd stikkbå:ga tisammans mänʼ nu: ha inʼ ommkommä (Kumlinge)