Swedish: niga

Swedish verb 'niga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: niga
Supine: nigit
Gerund: nigande

Indicative

Present

jag niger
du  niger
han niger
vi  niger
ni  niger
de  niger

Perfect

jag har nigit
du  har nigit
han har nigit
vi  har nigit
ni  har nigit
de  har nigit

Past

jag neg
du  neg
han neg
vi  neg
ni  neg
de  neg

Pluperfect

jag hade nigit
du  hade nigit
han hade nigit
vi  hade nigit
ni  hade nigit
de  hade nigit

Future

jag skall niga
du  skall niga
han skall niga
vi  skall niga
ni  skall niga
de  skall niga

Future perfect

jag skall ha nigit
du  skall ha nigit
han skall ha nigit
vi  skall ha nigit
ni  skall ha nigit
de  skall ha nigit

Conjunctive

Present

jag må niga
du  må niga
han må niga
vi  må niga
ni  må niga
de  må niga

Present

jag må ha nigit
du  må ha nigit
han må ha nigit
vi  må ha nigit
ni  må ha nigit
de  må ha nigit

Past

jag skulle niga
du  skulle niga
han skulle niga
vi  skulle niga
ni  skulle niga
de  skulle niga

PluperfectConditional

Present

jag skulle niga
du  skulle niga
han skulle niga
vi  skulle niga
ni  skulle niga
de  skulle niga

Perfect

jag skulle ha nigit
du  skulle ha nigit
han skulle ha nigit
vi  skulle ha nigit
ni  skulle ha nigit
de  skulle ha nigit

Imperative


du  nig

vi  Låt oss niga
ni  nig

Etymology

niga

NIGA ni³ga², v. -er ⁴⁰, neg ne⁴g, nego ne³gω², nigit ni³git³. vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.); jfr NIG. ( inf. o. pr. pl. niga (-e) RA I. 1: 120 (1529) osv. pr. ind. sg. niger Syr. 12: 11 (öv. 1536) osv. imper. sg. nig Surge CHRONANDER C 7 b (1647) osv. ipf. ind. sg. neg SvFolkr. 1: 3, 4Mos. 22: 31 (Bib. 1541) osv.; neygh Fosz FORSIUS 242 (1621); nidde Dagb. BOLINUS 33 (1668); nijga (SVS) DAHLSTIERNA 110 (1698). ipf. ind. pl. nego (WB) TEGNÉR 3: 110 (1820) osv. sup. neget Gr. TIÄLLMANN 212 (1696); nigit (-et) Bünting Res. LÆLIUS 1: 73 (1588) osv. p. pf. n. nigadt KyrkohÅ 1931, s. 243 1637; efter handl. fr. 1540). nig- (-il-, -ij-, -gh-) 1529 osv. nij- 1698)
[fsv. nigha, motsv. ä. d. nige, nor. dial. nigæ, isl. hniga, fsax. hnigan, fht. (h)nigan, t. neigen, feng. hnigan; av ett germ. hnigwan. – Jfr BENÄGEN, NICKA, v.]

More information and the source for the information: SAOB


niga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

böja knäna ss. hälsning el. tack
  • ta: i ha:nd o ni:g vakkäṭ (Kumlinge)
  • o so nⱸig ja o bⱸta:ḷa an (Lappfjärd)
  • ja neig åt prästin (Munsala)
  • tri: gångär fikk dåm ni:ga å kru:sa me vi:nbrikkan (Vanda)
böja knäna, knäa
  • hⱸ va so lå:gt at ja trⱸŋd ni:g (Strömfors)