Swedish, all forms: niga

Swedish, all forms verb 'niga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: niga
Supine: nigit
Gerund: nigande

Indicative

Present

jagniger
duniger
han;honniger
viniger
niniger
deniger

Perfect

jaghar nigit
duhar nigit
han;honhar nigit
vihar nigit
nihar nigit
dehar nigit

Past

jagneg
duneg
han;honneg
vineg
nineg
deneg

Pluperfect

jaghade nigit
duhade nigit
han;honhade nigit
vihade nigit
nihade nigit
dehade nigit

Future

jagskall niga
duskall niga
han;honskall niga
viskall niga
niskall niga
deskall niga

Future perfect

jagskall ha nigit
duskall ha nigit
han;honskall ha nigit
viskall ha nigit
niskall ha nigit
deskall ha nigit

Conjunctive

Present

jagmå niga
dumå niga
han;honmå niga
vimå niga
nimå niga
demå niga

Present

jagmå ha nigit
dumå ha nigit
han;honmå ha nigit
vimå ha nigit
nimå ha nigit
demå ha nigit

Past

jagskulle niga
duskulle niga
han;honskulle niga
viskulle niga
niskulle niga
deskulle niga

Pluperfect

jagskulle ha nigit
duskulle ha nigit
han;honskulle ha nigit
viskulle ha nigit
niskulle ha nigit
deskulle ha nigit

Conditional

Present

jagskulle niga
duskulle niga
han;honskulle niga
viskulle niga
niskulle niga
deskulle niga

Perfect

jagskulle ha nigit
duskulle ha nigit
han;honskulle ha nigit
viskulle ha nigit
niskulle ha nigit
deskulle ha nigit

Imperative

dunig
viLåt oss niga
ninig

Etymology

Additional Information

niga
böja knäna (för att hälsa, tacka etc) (om kvinnor)
jfr bockar
[A niger (för B)]

Engelsk översättning
curtsey

Sammansättningar/avledningar

nigning -en---curtsying

niga

NIGA ni³ga², v. -er ⁴⁰, neg ne⁴g, nego ne³gω², nigit ni³git³. vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.); jfr NIG. ( inf. o. pr. pl. niga (-e) RA I. 1: 120 (1529) osv. pr. ind. sg. niger Syr. 12: 11 (öv. 1536) osv. imper. sg. nig Surge CHRONANDER C 7 b (1647) osv. ipf. ind. sg. neg SvFolkr. 1: 3, 4Mos. 22: 31 (Bib. 1541) osv.; neygh Fosz FORSIUS 242 (1621); nidde Dagb. BOLINUS 33 (1668); nijga (SVS) DAHLSTIERNA 110 (1698). ipf. ind. pl. nego (WB) TEGNÉR 3: 110 (1820) osv. sup. neget Gr. TIÄLLMANN 212 (1696); nigit (-et) Bünting Res. LÆLIUS 1: 73 (1588) osv. p. pf. n. nigadt KyrkohÅ 1931, s. 243 1637; efter handl. fr. 1540). nig- (-il-, -ij-, -gh-) 1529 osv. nij- 1698)
[fsv. nigha, motsv. ä. d. nige, nor. dial. nigæ, isl. hniga, fsax. hnigan, fht. (h)nigan, t. neigen, feng. hnigan; av ett germ. hnigwan. – Jfr BENÄGEN, NICKA, v.]

More information and the source for the information: SAOB


niga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

böja knäna ss. hälsning el. tack
  • ta: i ha:nd o ni:g vakkäṭ (Kumlinge)
  • o so nⱸig ja o bⱸta:ḷa an (Lappfjärd)
  • ja neig åt prästin (Munsala)
  • tri: gångär fikk dåm ni:ga å kru:sa me vi:nbrikkan (Vanda)
böja knäna, knäa
  • hⱸ va so lå:gt at ja trⱸŋd ni:g (Strömfors)