Swedish: lida

Swedish verb 'lida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: lida
Supine: lidit
Gerund: lidande

Indicative

Present

jag lider
du  lider
han lider
vi  lider
ni  lider
de  lider

Perfect

jag har lidit
du  har lidit
han har lidit
vi  har lidit
ni  har lidit
de  har lidit

Past

jag led
du  led
han led
vi  led
ni  led
de  led

Pluperfect

jag hade lidit
du  hade lidit
han hade lidit
vi  hade lidit
ni  hade lidit
de  hade lidit

Future

jag skall lida
du  skall lida
han skall lida
vi  skall lida
ni  skall lida
de  skall lida

Future perfect

jag skall ha lidit
du  skall ha lidit
han skall ha lidit
vi  skall ha lidit
ni  skall ha lidit
de  skall ha lidit

Conjunctive

Present

jag må lida
du  må lida
han må lida
vi  må lida
ni  må lida
de  må lida

Present

jag må ha lidit
du  må ha lidit
han må ha lidit
vi  må ha lidit
ni  må ha lidit
de  må ha lidit

Past

jag skulle lida
du  skulle lida
han skulle lida
vi  skulle lida
ni  skulle lida
de  skulle lida

PluperfectConditional

Present

jag skulle lida
du  skulle lida
han skulle lida
vi  skulle lida
ni  skulle lida
de  skulle lida

Perfect

jag skulle ha lidit
du  skulle ha lidit
han skulle ha lidit
vi  skulle ha lidit
ni  skulle ha lidit
de  skulle ha lidit

Imperative


du  lid

vi  Låt oss lida
ni  lid

Etymology

Etymology

lida, , utstå, tåla, fsv. lidha = nisl. liða, da. lide, egentl. samma ord som föreg., med betyd. från mlty. liden; se lida 1.

Translations

Swedish verb "lida"

To undergo hardship

1 translations found.

lida

LIDA li³da², v.¹ -er, led le⁴d, ledo le³dω², lidit li³dit², liden li³den² ( pr. ind. sg. -ar ÖB 83 (c. 1712); -er G1R 3: 259 (1526) osv.; lijr OS PRYTZ D 4 b (1620). – ipf. le(e)d(h) Mat. 14: 15 (NT 1526) osv. – sup. ledit Kr. BRAHE 50 (c. 1585), HTSkån. 6: 376 (1772); lid(h)it OxBr. 10: 205 (1617) osv. – p. pf. le(e)den BiblW COLUMBUS A 1 b (1674), JesuH BÆLTER 4: 507 (1757: ledne, pl.); lid(h)en G1R 1: 6 (1521: Fraralidnom, m. sg. best.), TobCom. A 4 b (1550) osv.). vbalsbst. -ANDE (†, Landth. BOIJE 392 (1756), Calle BRAUN 143 (1843)), -NING (i ssgn DAGS-LIDNING).
[fsv. liþa, motsv. d. lide, isl. liða, got. leiþan, fsax. lĭthan, fht. lĭdan, feng. lĭdan; avljudande m ed LED, sbst.²; jfr LEDA v.², LEJD. – Jfr BELIDA samt LIDA, v.²]
– jfr FÖRLIDA, FRAM-, HALV-, NÄST-, SIST-LIDEN.

More information and the source for the information: SAOB


lida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i uttr. hava lidande fota-lag el. hava lidande lag, gå raskt o. med vägvinnande steg; hava en lidande hand, vara kvick på handen (så att arbetet går undan). ; överf.: vara slösaktig. (1862, 1878); hava en lidande rodd, ro så att det går snabbt framåt. ; i perf. ptc., om person: långt kommen, försigkommen
  • an va laŋgt lidi po vä:rdn to rⱸidan (Hitis)
impers.: gå, röra sig el. skrida framåt
  • he li:der bra: fy hästin (Petalax)
  • ka:ra på: o rɷ: nu so dä li:där (Vårdö)
utstå smärta, plågas (av sjukdom el. av ogynnsamma omständigheter)
  • jɷ:ḷän li:där ov törkko hⱸila fö:rṣommorinʼ (Bötom)
  • andra kond no senn li:da y:ta hyvovärk (Ingå)
  • hɷn ha:r ⱸt märkkvä:ḍit kommihå:g fast än a le:ga so ri:slit o liddä (Kumlinge)

Se mer