Swedish, all forms: lida

Swedish, all forms verb 'lida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: lida
Supine: lidit
Gerund: lidande

Indicative

Present

jaglider
dulider
han;honlider
vilider
nilider
delider

Perfect

jaghar lidit
duhar lidit
han;honhar lidit
vihar lidit
nihar lidit
dehar lidit

Past

jagled
duled
han;honled
viled
niled
deled

Pluperfect

jaghade lidit
duhade lidit
han;honhade lidit
vihade lidit
nihade lidit
dehade lidit

Future

jagskall lida
duskall lida
han;honskall lida
viskall lida
niskall lida
deskall lida

Future perfect

jagskall ha lidit
duskall ha lidit
han;honskall ha lidit
viskall ha lidit
niskall ha lidit
deskall ha lidit

Conjunctive

Present

jagmå lida
dumå lida
han;honmå lida
vimå lida
nimå lida
demå lida

Present

jagmå ha lidit
dumå ha lidit
han;honmå ha lidit
vimå ha lidit
nimå ha lidit
demå ha lidit

Past

jagskulle lida
duskulle lida
han;honskulle lida
viskulle lida
niskulle lida
deskulle lida

Pluperfect

jagskulle ha lidit
duskulle ha lidit
han;honskulle ha lidit
viskulle ha lidit
niskulle ha lidit
deskulle ha lidit

Conditional

Present

jagskulle lida
duskulle lida
han;honskulle lida
viskulle lida
niskulle lida
deskulle lida

Perfect

jagskulle ha lidit
duskulle ha lidit
han;honskulle ha lidit
viskulle ha lidit
niskulle ha lidit
deskulle ha lidit

Imperative

dulid
viLåt oss lida
nilid

Translations

Swedish verb "lida"

To undergo hardship

1 translations found.

Etymology

, utstå, tåla, fsv. lidha = nisl. liða, da. lide, egentl. samma ord som föreg., med betyd. från mlty. liden; se lida 1.

Additional Information

lida
ha smärtor, plågas (även allmänt "bära följderna (av), vara drabbad (av)")
[A lider]

Engelsk översättning
suffer

Exempel

lidande människor---people in distress
lida av allergi---suffer from allergies
du ska inte behöva bli lidande på saken---it won't necessarily affect you

Stående uttryck

lida brist ("sakna")---suffer loss ("miss")


Svenskt uppslagsord
lider led lidit lid! lida verb
förflyta (i vissa fraser)

Engelsk översättning
pass

Exempel

tiden lider---time passes

Stående uttryck

vad det lider ("så småningom")---sooner or later ("eventually")

lida

LIDA li³da², v.¹ -er, led le⁴d, ledo le³dω², lidit li³dit², liden li³den² ( pr. ind. sg. -ar ÖB 83 (c. 1712); -er G1R 3: 259 (1526) osv.; lijr OS PRYTZ D 4 b (1620). – ipf. le(e)d(h) Mat. 14: 15 (NT 1526) osv. – sup. ledit Kr. BRAHE 50 (c. 1585), HTSkån. 6: 376 (1772); lid(h)it OxBr. 10: 205 (1617) osv. – p. pf. le(e)den BiblW COLUMBUS A 1 b (1674), JesuH BÆLTER 4: 507 (1757: ledne, pl.); lid(h)en G1R 1: 6 (1521: Fraralidnom, m. sg. best.), TobCom. A 4 b (1550) osv.). vbalsbst. -ANDE (†, Landth. BOIJE 392 (1756), Calle BRAUN 143 (1843)), -NING (i ssgn DAGS-LIDNING).
[fsv. liþa, motsv. d. lide, isl. liða, got. leiþan, fsax. lĭthan, fht. lĭdan, feng. lĭdan; avljudande m ed LED, sbst.²; jfr LEDA v.², LEJD. – Jfr BELIDA samt LIDA, v.²]
– jfr FÖRLIDA, FRAM-, HALV-, NÄST-, SIST-LIDEN.

More information and the source for the information: SAOB


lida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i uttr. hava lidande fota-lag el. hava lidande lag, gå raskt o. med vägvinnande steg; hava en lidande hand, vara kvick på handen (så att arbetet går undan). ; överf.: vara slösaktig. (1862, 1878); hava en lidande rodd, ro så att det går snabbt framåt. ; i perf. ptc., om person: långt kommen, försigkommen
  • an va laŋgt lidi po vä:rdn to rⱸidan (Hitis)
impers.: gå, röra sig el. skrida framåt
  • he li:der bra: fy hästin (Petalax)
  • ka:ra på: o rɷ: nu so dä li:där (Vårdö)
utstå smärta, plågas (av sjukdom el. av ogynnsamma omständigheter)
  • jɷ:ḷän li:där ov törkko hⱸila fö:rṣommorinʼ (Bötom)
  • andra kond no senn li:da y:ta hyvovärk (Ingå)
  • hɷn ha:r ⱸt märkkvä:ḍit kommihå:g fast än a le:ga so ri:slit o liddä (Kumlinge)

Se mer