Swedish, all forms: krypa

Swedish, all forms verb 'krypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: krypa
Supine: krupit
Gerund: krypande

Indicative

Present

jagkryper
dukryper
han;honkryper
vikryper
nikryper
dekryper

Perfect

jaghar krupit
duhar krupit
han;honhar krupit
vihar krupit
nihar krupit
dehar krupit

Past

jagkröp
dukröp
han;honkröp
vikröp
nikröp
dekröp

Pluperfect

jaghade krupit
duhade krupit
han;honhade krupit
vihade krupit
nihade krupit
dehade krupit

Future

jagskall krypa
duskall krypa
han;honskall krypa
viskall krypa
niskall krypa
deskall krypa

Future perfect

jagskall ha krupit
duskall ha krupit
han;honskall ha krupit
viskall ha krupit
niskall ha krupit
deskall ha krupit

Conjunctive

Present

jagmå krypa
dumå krypa
han;honmå krypa
vimå krypa
nimå krypa
demå krypa

Present

jagmå ha krupit
dumå ha krupit
han;honmå ha krupit
vimå ha krupit
nimå ha krupit
demå ha krupit

Past

jagskulle krypa
duskulle krypa
han;honskulle krypa
viskulle krypa
niskulle krypa
deskulle krypa

Pluperfect

jagskulle ha krupit
duskulle ha krupit
han;honskulle ha krupit
viskulle ha krupit
niskulle ha krupit
deskulle ha krupit

Conditional

Present

jagskulle krypa
duskulle krypa
han;honskulle krypa
viskulle krypa
niskulle krypa
deskulle krypa

Perfect

jagskulle ha krupit
duskulle ha krupit
han;honskulle ha krupit
viskulle ha krupit
niskulle ha krupit
deskulle ha krupit

Imperative

dukryp
viLåt oss krypa
nikryp

Translations

Swedish verb "krypa"

Move slowly with the abdomen close to the ground

1 translations found.

Etymology

Additional Information

krypa
gå på händer och knän (även allmänt "förflytta sig (långsamt)")
[A/x kryper]

Engelsk översättning
creep, crawl

Exempel

barnet har börjat krypa---the child has started crawling
sanningen kröp fram till sist---the truth finally got out
krypa ner i sängen---tuck oneself into bed
trafiken kröp fram---the traffic moved at a crawl

Sammansättningar/avledningar

i kryp|fart---at a crawl
kryp|köra---edge along

krypa

KRYPA kry³pa², v. -er, kröp krø⁴p, kröpo krø³pω², äv. (numera bl. ngn gg arkaiserande) krupo krω³pω², krupit krω³pit², vard. (i sht i vissa trakter) äv. krypit kry³pit², krupen krω³pen², vard. (i sht i vissa trakter) äv. krypen kry³pen²; bygdemålsfärgat (i vissa trakter) äv. krypte, krypt ( ipf. sg. kröp (krööp, crööp) Apg. 28: 3 (NT 1526 osv. kröpp Medewij TRANÆUS 49 (1690). – ipf. pl. krupo (krupe) SvTr. 4: 30 1522, BÖRJESSON E14 128 1846. kröpo SvSpr. BOIVIE 188 1820 osv. krypte Arb. KOCH 275 (1912). – sup. krupit (-itt, -et, -edt(t) a, osv. s. 43, 1561 l7/2 E14Rkrypat TyKr. BRASCK C 3 a (1649: krypa). krypit Gr. AURIVILLIUS 143 (1684; jämte krupit), SvSpr. SCHILLER 199 1859, FinlSv. BERGROTH 44 (1916; "i hög grad ovårdat"). kröpit (-et) BtÅboH I. 8: 138, 189 1636. – p. pf. kropen VRP 1626, s. 209. krupen Dict. SCHRODERUS 204 (c. 1635 osv. krypen SCHILLER SvSpr. 111 1855, Hembygden(Hfors) 1910, s. 175 (: fullkrypen). krypt RUDBECK Atl. 3: 133 (1698)). vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se d. o.); jfr KRYP sbst.², KRYPERI. ( kriip- 1540. kryp- 1526 osv.)
[fsv. krypa, motsv. d. krybe, isl. krjúpa, flågfrank. criepan, mnt. krūpen, t. dial. krifen, feng. créopan, eng. creep; av germ. kreup-, sannol. eg.: kröka (sig) o. d. (jfr feng. cryppan, kröka), med biform kreuk- i nor. krjuka, t. kriechen, krypa; trol. besläktat med KROPP, sbst.¹ – Jfr KRYP, sbst.¹, KRYPE]
jfr AV-, BORT-, EFTER-, FRAM-, FÖR-, GENOM-, (I)HOP-, IN-, NED-, UPP-, UT-KRYPA m. fl.

More information and the source for the information: SAOB


krypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i benämn. på (idrotts)lekar (särsk. vighetsprov): krypa genom bältet Pe Pa Br Iå el. genom remmen Nv Jo Pa el. genom spann-remmen Nä Jo Iå Bo el. i hara-snaran Lf (: 155, FlS III: 97 ff.), krypa kring bänken Br el. genom karm-stolen Iå el. kring sätet Nv Vö Nä el. genom stolen Mu Kn Iå Si Bo el. krypa synden av sig (: 156, FlS III: 102), krypa under hammar-skaftet Pa Iå Br el. under käppen Mu Kn Nä Lf Df Iå Bo el. under nyckeln el. krypa käppen (: 155, FlS III: 95 ff.), krypa runt stolen Lf (Fi) el. omkring stol-karmen (FlS III: 100), krypa genom käppen (FlS III: 99), krypa under lunken (FlS III: 97), krypa genom mossa-såten (: 925), krypa genom nåls-ögat, krypa genom pottan (: 909); klättra, kliva, klänga
  • han krö:p åpp på u:n (Kyrkslätt)
  • kry:p opp jinom kåsstein (:skorstenen) (Purmo)

Se mer