Swedish: krypa

Swedish verb 'krypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: krypa
Supine: krupit
Gerund: krypande

Indicative

Present

jag kryper
du  kryper
han kryper
vi  kryper
ni  kryper
de  kryper

Perfect

jag har krupit
du  har krupit
han har krupit
vi  har krupit
ni  har krupit
de  har krupit

Past

jag kröp
du  kröp
han kröp
vi  kröp
ni  kröp
de  kröp

Pluperfect

jag hade krupit
du  hade krupit
han hade krupit
vi  hade krupit
ni  hade krupit
de  hade krupit

Future

jag skall krypa
du  skall krypa
han skall krypa
vi  skall krypa
ni  skall krypa
de  skall krypa

Future perfect

jag skall ha krupit
du  skall ha krupit
han skall ha krupit
vi  skall ha krupit
ni  skall ha krupit
de  skall ha krupit

Conjunctive

Present

jag må krypa
du  må krypa
han må krypa
vi  må krypa
ni  må krypa
de  må krypa

Present

jag må ha krupit
du  må ha krupit
han må ha krupit
vi  må ha krupit
ni  må ha krupit
de  må ha krupit

Past

jag skulle krypa
du  skulle krypa
han skulle krypa
vi  skulle krypa
ni  skulle krypa
de  skulle krypa

PluperfectConditional

Present

jag skulle krypa
du  skulle krypa
han skulle krypa
vi  skulle krypa
ni  skulle krypa
de  skulle krypa

Perfect

jag skulle ha krupit
du  skulle ha krupit
han skulle ha krupit
vi  skulle ha krupit
ni  skulle ha krupit
de  skulle ha krupit

Imperative


du  kryp

vi  Låt oss krypa
ni  kryp

Etymology

Translations

Swedish verb "krypa"

Move slowly with the abdomen close to the ground

1 translations found.

krypa

KRYPA kry³pa², v. -er, kröp krø⁴p, kröpo krø³pω², äv. (numera bl. ngn gg arkaiserande) krupo krω³pω², krupit krω³pit², vard. (i sht i vissa trakter) äv. krypit kry³pit², krupen krω³pen², vard. (i sht i vissa trakter) äv. krypen kry³pen²; bygdemålsfärgat (i vissa trakter) äv. krypte, krypt ( ipf. sg. kröp (krööp, crööp) Apg. 28: 3 (NT 1526 osv. kröpp Medewij TRANÆUS 49 (1690). – ipf. pl. krupo (krupe) SvTr. 4: 30 1522, BÖRJESSON E14 128 1846. kröpo SvSpr. BOIVIE 188 1820 osv. krypte Arb. KOCH 275 (1912). – sup. krupit (-itt, -et, -edt(t) a, osv. s. 43, 1561 l7/2 E14Rkrypat TyKr. BRASCK C 3 a (1649: krypa). krypit Gr. AURIVILLIUS 143 (1684; jämte krupit), SvSpr. SCHILLER 199 1859, FinlSv. BERGROTH 44 (1916; "i hög grad ovårdat"). kröpit (-et) BtÅboH I. 8: 138, 189 1636. – p. pf. kropen VRP 1626, s. 209. krupen Dict. SCHRODERUS 204 (c. 1635 osv. krypen SCHILLER SvSpr. 111 1855, Hembygden(Hfors) 1910, s. 175 (: fullkrypen). krypt RUDBECK Atl. 3: 133 (1698)). vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se d. o.); jfr KRYP sbst.², KRYPERI. ( kriip- 1540. kryp- 1526 osv.)
[fsv. krypa, motsv. d. krybe, isl. krjúpa, flågfrank. criepan, mnt. krūpen, t. dial. krifen, feng. créopan, eng. creep; av germ. kreup-, sannol. eg.: kröka (sig) o. d. (jfr feng. cryppan, kröka), med biform kreuk- i nor. krjuka, t. kriechen, krypa; trol. besläktat med KROPP, sbst.¹ – Jfr KRYP, sbst.¹, KRYPE]
jfr AV-, BORT-, EFTER-, FRAM-, FÖR-, GENOM-, (I)HOP-, IN-, NED-, UPP-, UT-KRYPA m. fl.

More information and the source for the information: SAOB


krypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i benämn. på (idrotts)lekar (särsk. vighetsprov): krypa genom bältet Pe Pa Br Iå el. genom remmen Nv Jo Pa el. genom spann-remmen Nä Jo Iå Bo el. i hara-snaran Lf (: 155, FlS III: 97 ff.), krypa kring bänken Br el. genom karm-stolen Iå el. kring sätet Nv Vö Nä el. genom stolen Mu Kn Iå Si Bo el. krypa synden av sig (: 156, FlS III: 102), krypa under hammar-skaftet Pa Iå Br el. under käppen Mu Kn Nä Lf Df Iå Bo el. under nyckeln el. krypa käppen (: 155, FlS III: 95 ff.), krypa runt stolen Lf (Fi) el. omkring stol-karmen (FlS III: 100), krypa genom käppen (FlS III: 99), krypa under lunken (FlS III: 97), krypa genom mossa-såten (: 925), krypa genom nåls-ögat, krypa genom pottan (: 909); klättra, kliva, klänga
  • han krö:p åpp på u:n (Kyrkslätt)
  • kry:p opp jinom kåsstein (:skorstenen) (Purmo)

Se mer