Swedish, all forms: innesluta

Swedish, all forms verb 'innesluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: innesluta
Supine: inneslutat; inneslutit
Gerund: inneslutande

Indicative

Present

jaginneslutar
duinneslutar
han;honinneslutar
viinneslutar
niinneslutar
deinneslutar

Perfect

jaghar inneslutat; inneslutit
duhar inneslutat; inneslutit
han;honhar inneslutat; inneslutit
vihar inneslutat; inneslutit
nihar inneslutat; inneslutit
dehar inneslutat; inneslutit

Past

jaginneslöt
duinneslöt
han;honinneslöt
viinneslöt
niinneslöt
deinneslöt

Pluperfect

jaghade inneslutat; inneslutit
duhade inneslutat; inneslutit
han;honhade inneslutat; inneslutit
vihade inneslutat; inneslutit
nihade inneslutat; inneslutit
dehade inneslutat; inneslutit

Future

jagskall innesluta
duskall innesluta
han;honskall innesluta
viskall innesluta
niskall innesluta
deskall innesluta

Future perfect

jagskall ha inneslutat; inneslutit
duskall ha inneslutat; inneslutit
han;honskall ha inneslutat; inneslutit
viskall ha inneslutat; inneslutit
niskall ha inneslutat; inneslutit
deskall ha inneslutat; inneslutit

Conjunctive

Present

jagmå innesluta
dumå innesluta
han;honmå innesluta
vimå innesluta
nimå innesluta
demå innesluta

Present

jagmå ha inneslutat; inneslutit
dumå ha inneslutat; inneslutit
han;honmå ha inneslutat; inneslutit
vimå ha inneslutat; inneslutit
nimå ha inneslutat; inneslutit
demå ha inneslutat; inneslutit

Past

jagskulle innesluta
duskulle innesluta
han;honskulle innesluta
viskulle innesluta
niskulle innesluta
deskulle innesluta

Pluperfect

jagskulle ha inneslutat; inneslutit
duskulle ha inneslutat; inneslutit
han;honskulle ha inneslutat; inneslutit
viskulle ha inneslutat; inneslutit
niskulle ha inneslutat; inneslutit
deskulle ha inneslutat; inneslutit

Conditional

Present

jagskulle innesluta
duskulle innesluta
han;honskulle innesluta
viskulle innesluta
niskulle innesluta
deskulle innesluta

Perfect

jagskulle ha inneslutat; inneslutit
duskulle ha inneslutat; inneslutit
han;honskulle ha inneslutat; inneslutit
viskulle ha inneslutat; inneslutit
niskulle ha inneslutat; inneslutit
deskulle ha inneslutat; inneslutit

Imperative

duinnesluta
viLåt oss innesluta
niinnesluta

Translations

Swedish verb "innesluta"

Insert into a container

Surround, fence in

2 translations found.

Etymology

Additional Information

innesluta

INNESLUTA in³e~slω²ta, v. -er. -slöt, -slutit, -sluten: se för övr. SLUTA, stänga. vbalsbst. -ANDE, -NING. (av INNE o. SLUTA, stänga- jfr t. einschliessen] – jfr INSLUTA

More information and the source for the information: SAOB