Swedish: innesluta

Swedish verb 'innesluta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: innesluta
Supine: inneslutat; inneslutit
Gerund: inneslutande

Indicative

Present

jag inneslutar
du  inneslutar
han inneslutar
vi  inneslutar
ni  inneslutar
de  inneslutar

Perfect

jag har inneslutat; inneslutit
du  har inneslutat; inneslutit
han har inneslutat; inneslutit
vi  har inneslutat; inneslutit
ni  har inneslutat; inneslutit
de  har inneslutat; inneslutit

Past

jag inneslutade; inneslöt
du  inneslutade; inneslöt
han inneslutade; inneslöt
vi  inneslutade; inneslöt
ni  inneslutade; inneslöt
de  inneslutade; inneslöt

Pluperfect

jag hade inneslutat; inneslutit
du  hade inneslutat; inneslutit
han hade inneslutat; inneslutit
vi  hade inneslutat; inneslutit
ni  hade inneslutat; inneslutit
de  hade inneslutat; inneslutit

Future

jag skall innesluta
du  skall innesluta
han skall innesluta
vi  skall innesluta
ni  skall innesluta
de  skall innesluta

Future perfect

jag skall ha inneslutat; inneslutit
du  skall ha inneslutat; inneslutit
han skall ha inneslutat; inneslutit
vi  skall ha inneslutat; inneslutit
ni  skall ha inneslutat; inneslutit
de  skall ha inneslutat; inneslutit

Conjunctive

Present

jag må innesluta
du  må innesluta
han må innesluta
vi  må innesluta
ni  må innesluta
de  må innesluta

Present

jag må ha inneslutat; inneslutit
du  må ha inneslutat; inneslutit
han må ha inneslutat; inneslutit
vi  må ha inneslutat; inneslutit
ni  må ha inneslutat; inneslutit
de  må ha inneslutat; inneslutit

Past

jag skulle innesluta
du  skulle innesluta
han skulle innesluta
vi  skulle innesluta
ni  skulle innesluta
de  skulle innesluta

PluperfectConditional

Present

jag skulle innesluta
du  skulle innesluta
han skulle innesluta
vi  skulle innesluta
ni  skulle innesluta
de  skulle innesluta

Perfect

jag skulle ha inneslutat; inneslutit
du  skulle ha inneslutat; inneslutit
han skulle ha inneslutat; inneslutit
vi  skulle ha inneslutat; inneslutit
ni  skulle ha inneslutat; inneslutit
de  skulle ha inneslutat; inneslutit

Imperative


du  innesluta

vi  Låt oss innesluta
ni  innesluta

Etymology

Translations

Swedish verb "innesluta"

Insert into a container

Surround, fence in

2 translations found.

innesluta

INNESLUTA in³e~slω²ta, v. -er. -slöt, -slutit, -sluten: se för övr. SLUTA, stänga. vbalsbst. -ANDE, -NING. (av INNE o. SLUTA, stänga- jfr t. einschliessen] – jfr INSLUTA

More information and the source for the information: SAOB