Swedish: infalla

Swedish verb 'infalla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: infalla
Supine: infallit
Gerund: infallande

Indicative

Present

jag infaller
du  infaller
han infaller
vi  infaller
ni  infaller
de  infaller

Perfect

jag har infallit
du  har infallit
han har infallit
vi  har infallit
ni  har infallit
de  har infallit

Past

jag inföll
du  inföll
han inföll
vi  inföll
ni  inföll
de  inföll

Pluperfect

jag hade infallit
du  hade infallit
han hade infallit
vi  hade infallit
ni  hade infallit
de  hade infallit

Future

jag skall infalla
du  skall infalla
han skall infalla
vi  skall infalla
ni  skall infalla
de  skall infalla

Future perfect

jag skall ha infallit
du  skall ha infallit
han skall ha infallit
vi  skall ha infallit
ni  skall ha infallit
de  skall ha infallit

Conjunctive

Present

jag må infalla
du  må infalla
han må infalla
vi  må infalla
ni  må infalla
de  må infalla

Present

jag må ha infallit
du  må ha infallit
han må ha infallit
vi  må ha infallit
ni  må ha infallit
de  må ha infallit

Past

jag skulle infalla
du  skulle infalla
han skulle infalla
vi  skulle infalla
ni  skulle infalla
de  skulle infalla

PluperfectConditional

Present

jag skulle infalla
du  skulle infalla
han skulle infalla
vi  skulle infalla
ni  skulle infalla
de  skulle infalla

Perfect

jag skulle ha infallit
du  skulle ha infallit
han skulle ha infallit
vi  skulle ha infallit
ni  skulle ha infallit
de  skulle ha infallit

Imperative


du  infall

vi  Låt oss infalla
ni  infall

Etymology

infalla

INFALLA in³~faa, v. -faller, -föll, -fallit, -fallen: se för övr. FALLA. vbalsbst. -ANDE; -ARE (se avledn.); jfr INFALL
[fsv. infalla; jfr d indfallande, mnt. o. holl. invallen, t. eivfallen; jfr äv.(beträffande bet.-utvecklingen) lat. incidere; av IN o, FALLA]
(i fråga om brilkligheten jfr anm. sp. 274) – jfr FALLA IN.
[INFALLA 1]
1) (numern bl. tekn. i vissa fall; jfr dock a, b, c, e) falla in l. ned (i ngt); äv. oeg. o. bildl.
(De äro) vthi förförelsens och hädelsens last lijka som vthi dieffuulens aldrawersta snaro ymkeligen infalne. Lögn. BULLERNÆSIUS 191 (1619). Een Steenskerfwa, som är infallen i Skoon, klämer. Comenius SCHRODERUS 84 (1639;t.: in den Schuch gefallen). En stor tom fåhr,.. som väl måste rensas med spadan, där mullen skulle åter infalla. Åkerbr. STRIDSBERG 81 (1727). Hartsoeker trodde dem (dvs. meteorerna) vara ett slags cometer omkrin jorden, hvilka stundom kommo så nära att de inföllo. EconA 1808, mars s. 89. I det ögonblick nyckelaxet lemnar angreppet, måste tillhållningen straxt infalla i regeln. Karmarsch ENEBERG 2: 740 (1862). Två med infälda hörnbeslag och infallande handtag försedda skrin (dvs. skrin med handtag som falla in i urgröpningar på skrinens sidor). RiksdRevStatsv.1896, s. 515. – särsk.

More information and the source for the information: SAOB


infalla

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

refl.: hända sig, inträffa
  • o innfɷll ⱸ sⱸ nain myø:n ⱸ Johan A:ron hie:nda teit (:till höängen) furi mie:g (Närpes)