Swedish, all forms: indraga

Swedish, all forms verb 'indraga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: indra
Supine: indragit
Gerund: indragande

Indicative

Present

jagindrar; indrager
duindrar; indrager
han;honindrar; indrager
viindrar; indrager
niindrar; indrager
deindrar; indrager

Perfect

jaghar indragit; indratt
duhar indragit; indratt
han;honhar indragit; indratt
vihar indragit; indratt
nihar indragit; indratt
dehar indragit; indratt

Past

jagindrog
duindrog
han;honindrog
viindrog
niindrog
deindrog

Pluperfect

jaghade indragit; indratt
duhade indragit; indratt
han;honhade indragit; indratt
vihade indragit; indratt
nihade indragit; indratt
dehade indragit; indratt

Future

jagskall indra
duskall indra
han;honskall indra
viskall indra
niskall indra
deskall indra

Future perfect

jagskall ha indragit; indratt
duskall ha indragit; indratt
han;honskall ha indragit; indratt
viskall ha indragit; indratt
niskall ha indragit; indratt
deskall ha indragit; indratt

Conjunctive

Present

jagmå indra; indraga
dumå indra; indraga
han;honmå indra; indraga
vimå indra; indraga
nimå indra; indraga
demå indra; indraga

Present

jagmå ha indragit; indratt
dumå ha indragit; indratt
han;honmå ha indragit; indratt
vimå ha indragit; indratt
nimå ha indragit; indratt
demå ha indragit; indratt

Past

jagskulle indra
duskulle indra
han;honskulle indra
viskulle indra
niskulle indra
deskulle indra

Pluperfect

jagskulle ha indragit; indratt
duskulle ha indragit; indratt
han;honskulle ha indragit; indratt
viskulle ha indragit; indratt
niskulle ha indragit; indratt
deskulle ha indragit; indratt

Conditional

Present

jagskulle indra
duskulle indra
han;honskulle indra
viskulle indra
niskulle indra
deskulle indra

Perfect

jagskulle ha indragit; indratt
duskulle ha indragit; indratt
han;honskulle ha indragit; indratt
viskulle ha indragit; indratt
niskulle ha indragit; indratt
deskulle ha indragit; indratt

Imperative

duindra; indrag
viLåt oss indra; indraga
niindra; indrag

Etymology

Additional Information

indraga

INDRAGA in³~dra²ga, v. -drager, -drog, -drogo, -dragit, -dragen; se för övr. DRAGA, v. vbalsbst. -ANDE. -ELSE (†, G1R 4: 179 (1527; i bet. I 2 a), AV MURENIUS 87 (1642; i bet. I 16), LIND 1749), -NING: jfr IN-DRAG.
[fsv. indragha; av IN o. DRAGA, v.; jfr d. inddrage, ävensom d. indtrække o. t. einziehen]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) – jfr DRAGA IN.
[INDRAGA I]
I) till DRAGA, v. I (släpa osv.)
[INDRAGA I.1]
1)
draga l. släpa (ngt) in (ngnstädes l. tillsig); forsla l. transportera (ngt) in (ngnstädes).
Ett stort rum med en bred och stor dör före, så at man må kunna indraga kärror och vagnar. Hush. BROOCMAN 2: 41 (1736). (När) Vaden (var) under indragning. VetAH 1817, s. 37. Det öfversnöade bantåget vid Segerstad blef i dag indraget till Stenstorp. SD 1900, nr 72, s. 2. SkogstHb. EKMAN 137 (1908).

More information and the source for the information: SAOB