Swedish, all forms: inbjuda

Swedish, all forms verb 'inbjuda' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inbjuda
Supine: inbjudit
Gerund: inbjudande

Indicative

Present

jaginbjuder
duinbjuder
han;honinbjuder
viinbjuder
niinbjuder
deinbjuder

Perfect

jaghar inbjudit
duhar inbjudit
han;honhar inbjudit
vihar inbjudit
nihar inbjudit
dehar inbjudit

Past

jaginbjöd
duinbjöd
han;honinbjöd
viinbjöd
niinbjöd
deinbjöd

Pluperfect

jaghade inbjudit
duhade inbjudit
han;honhade inbjudit
vihade inbjudit
nihade inbjudit
dehade inbjudit

Future

jagskall inbjuda
duskall inbjuda
han;honskall inbjuda
viskall inbjuda
niskall inbjuda
deskall inbjuda

Future perfect

jagskall ha inbjudit
duskall ha inbjudit
han;honskall ha inbjudit
viskall ha inbjudit
niskall ha inbjudit
deskall ha inbjudit

Conjunctive

Present

jagmå inbjuda
dumå inbjuda
han;honmå inbjuda
vimå inbjuda
nimå inbjuda
demå inbjuda

Present

jagmå ha inbjudit
dumå ha inbjudit
han;honmå ha inbjudit
vimå ha inbjudit
nimå ha inbjudit
demå ha inbjudit

Past

jagskulle inbjuda
duskulle inbjuda
han;honskulle inbjuda
viskulle inbjuda
niskulle inbjuda
deskulle inbjuda

Pluperfect

jagskulle ha inbjudit
duskulle ha inbjudit
han;honskulle ha inbjudit
viskulle ha inbjudit
niskulle ha inbjudit
deskulle ha inbjudit

Conditional

Present

jagskulle inbjuda
duskulle inbjuda
han;honskulle inbjuda
viskulle inbjuda
niskulle inbjuda
deskulle inbjuda

Perfect

jagskulle ha inbjudit
duskulle ha inbjudit
han;honskulle ha inbjudit
viskulle ha inbjudit
niskulle ha inbjudit
deskulle ha inbjudit

Imperative

duinbjud
viLåt oss inbjuda
niinbjud

Etymology

Additional Information

inbjuda
be någon komma som gäst, bjuda in, invitera
[A inbjuder B till x]

Engelsk översättning
invite

Exempel

bli inbjuden till bröllop---be invited to a wedding


Svenskt uppslagsord
inbjuder inbjöd inbjudit inbjud! inbjuda verb
locka, uppmana
[x inbjuder till y]

Engelsk översättning
invite; tempt

Exempel

bestämmelsen inbjuder till skattefusk---the regulation encourages people to evade taxes

inbjuda

INBJUDA in³~bjω²da, v. -er, -bjöd, -bjödo, -bjudit, -bjuden; se för övr. BJUDA. vbalsbst. -AN (Her. CARLSTEDT 2: 289 1833 osv.), -ANDE, -ELSE (†, LIND (1749; under einladung)), -NING; -ARE (se avled.)
[jfr d. indbyde; av IN o. BJUDA]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) – jfr BJUDA IN.
[INBJUDA 1]
1) anmoda (ngn) att komma ss. l. vara ens gäst (se 4GÄST, sbst.¹ ), särsk. att ss. gäst deltaga i samkväm, fest, måltid o. dyl. l. bevista ngn högtidlig akt o. d.j stundom med bl. underförstått personobj.: bjuda (på ngt); äv. allmännare i bet.: anmoda l. erbjuda (ngn) att (på egen bekostnad) deltaga i en mer l. mindre offentlig tillställning l. festlighet (jfr 2). Inbjuda ngn till l. på supé. Herr och fru N. N. hava äran inbjuda N. N. till middag lördagen (osv.) (på bjudningskort). N. N. inbjudes att med sin närvaro hedra vigselakten mellan (osv.) (på bjudningskort). På inbjudan av (osv.). Mottaga, tacka för, antaga, avböja, säga nej till en inbjudning.
Musæus PERICI 2: 277 b (1582). Thet hände sid så, at jag på några glas Vin blef inbuden. Landcr. HUMBLA 98 (1740). Herr von Oldeland.. bad honom vara .. välkommen, och inbjöd på frukost. Stand. SPARRE 12 (1847). Tommy inbjöds att slå sig ned och äta. Kusk. HELLSTRÖM 132 (1910). Inbjudantill bevistande av rektorsskiftet vid Kungl. universitetet i Uppsala. (1929; boktitel.) – särsk. i p. pr. i adjektivisk anv. med allmännare bet., om min l. åtbörd varigm man inbjuder ngn att närma sig l. deltaga i ngt o. d. l. visar benägenhet att mOttaga ngn. Pater Gondo.. log inbjudande mot folket. Antikr. LAGERLÖF 401 (1897). Flickan.. gör (i en tur i träskodansen) en inbjudande gest med båda händerna. Folkd. 103 1923.

More information and the source for the information: SAOB