Swedish: iakttaga

Swedish verb 'iakttaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: iaktta
Supine: iakttagit
Gerund: iakttagande

Indicative

Present

jag iakttar; iakttager
du  iakttar; iakttager
han iakttar; iakttager
vi  iakttar; iakttager
ni  iakttar; iakttager
de  iakttar; iakttager

Perfect

jag har iakttagit
du  har iakttagit
han har iakttagit
vi  har iakttagit
ni  har iakttagit
de  har iakttagit

Past

jag iakttog
du  iakttog
han iakttog
vi  iakttog
ni  iakttog
de  iakttog

Pluperfect

jag hade iakttagit
du  hade iakttagit
han hade iakttagit
vi  hade iakttagit
ni  hade iakttagit
de  hade iakttagit

Future

jag skall iaktta; iakttaga
du  skall iaktta; iakttaga
han skall iaktta; iakttaga
vi  skall iaktta; iakttaga
ni  skall iaktta; iakttaga
de  skall iaktta; iakttaga

Future perfect

jag skall ha iakttagit
du  skall ha iakttagit
han skall ha iakttagit
vi  skall ha iakttagit
ni  skall ha iakttagit
de  skall ha iakttagit

Conjunctive

Present

jag må iaktta; iakttaga
du  må iaktta; iakttaga
han må iaktta; iakttaga
vi  må iaktta; iakttaga
ni  må iaktta; iakttaga
de  må iaktta; iakttaga

Present

jag må ha iakttagit
du  må ha iakttagit
han må ha iakttagit
vi  må ha iakttagit
ni  må ha iakttagit
de  må ha iakttagit

Past

jag skulle iaktta
du  skulle iaktta
han skulle iaktta
vi  skulle iaktta
ni  skulle iaktta
de  skulle iaktta

PluperfectConditional

Present

jag skulle iaktta; iakttaga
du  skulle iaktta; iakttaga
han skulle iaktta; iakttaga
vi  skulle iaktta; iakttaga
ni  skulle iaktta; iakttaga
de  skulle iaktta; iakttaga

Perfect

jag skulle ha iakttagit
du  skulle ha iakttagit
han skulle ha iakttagit
vi  skulle ha iakttagit
ni  skulle ha iakttagit
de  skulle ha iakttagit

Imperative


du  iaktta; iakttag

vi  Låt oss iaktta; iakttaga
ni  iaktta; iakttag

Etymology

iakttaga

IAKTTAGA i³akt~ta²ga, äv. (numera föga br.) iak³t~ta²ga (LoW (1911; jämte³⁰~²⁰), ÖSTERGREN (1928; angivet ss. sällan förekommande uttal). Anm. Accentueringen ⁰³~²(⁰) angives av metern hos RUNEBERG 1: 115 1852. På samma accentuering tyder den förr vanliga skrivningen i tre l. två ord; se nedan), v. -er, -tog, -togo, -tagit, -tagen; vard. äv. IAKTTA i³akt~ta², äv. (numera. föga br.) iak³t~ta², v. -tar, -tog osv.; se för övr. TAGA. vbalsbst. -AN (†, CJ CRUSENSTOLPE 2: 348 (1845: iakttagansvärdt)), -ANDE, -ELSE (se avledn.), -NING (se avledn.); -ARE, -ARINNA, -ERSKA, se avledn. (stundom skrivet med endast ett t; skrivet i tre ord 1625–1807, i två ord 1688 (: i ackttagande, vbalsbst.) – 1818 (: iagttagande, vbalsbst.), i ett ord 1720 osv. -acht- 1625–1751 -agt- 1800–1818. -a(c)kt- 1687 osv.)
[av prep.-uttr. i akt (se AKT sbst.³,) o. TAGA; jfr d. iagttage, ävensom t. in acht nehmen, holl. in acht nemen]

More information and the source for the information: SAOB